den-haag-1DEN HAAG – 28 oktober 2009. Er is na 64 jaar eindelijk een  belangrijke stap voorwaarts gezet door de huidige regering in de Indische kwestie ten aanzien van backpay, oorlogsschade, -roof en rechtsherstel. In een onderhoud met een delegatie van het Indisch Platform (IP) heeft staatssecretaris VWS, Jet Bussemaker, drie belangrijke stappen toegezegd. Ten eerste gaat zij het Indisch dossier nu persoonlijk bestuderen. De Indische kwestie is niet langer meer een zaak van VWS alleen, maar van de hele regering omdat het om een nationale eerkwestie gaat. Dat betekent dat er ook gesprekken volgen tussen het IP en de departementen Defensie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Financiën. Ook volgt er op korte termijn een gesprek met premier Balkenende over deze materie.

Het is dan ook meer dan terecht dat de media gisteren uitvoerig aandacht hebben gegeven aan dit historisch moment in VPRO Villa radioprogramma 28-10-2009/15:19 u  Elise Lengkeek over Indische kwestie en rol IK BEKEN in de politiek in http://player.omroep.nl/?aflID=10254139

Zie ook  het NOS-Journaal:  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/28/281009_indische_kwestie.html

den-haag-10-elisespeech1

Backpay: niet uitbetalen van salarissen aan Indische rijksambtenaren en militairen

Veel Indische mensen geloven er niet meer: regeringen op rij hebben hun zaak ofwel onmogelijk gemaakt danwel genegeerd onder  voorgaande kabinetten met ministers als  Lieftinck, Beel, Mook en Zalm in de hoofdrol. De conclusies van de NIOD-rapporten van Hans Meijer en Peter Keppy liegen er echter niet om: Nederland heeft onrechtmatig gehandeld en is van de geallieerde landen het enige dat zijn Nederlands Indische oorlogsslachtoffers en militairen die in de voormalige kolonie hebben gediend niet heeft gecompenseerd. Het rapport van Meijer (2005)gaat over Backpay en concludeert dat het een schande is Nederland nooit  de salarissen van Indische rijksambtenaren en militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië vochten heeft uitbetaald. Nederlandse rijksambtenaren in Nederland kregen na de oorlog echter wel de beloofde compensatie!

Oorlogsschade, -roof en rechtsherstel

den-haag-5De studie van Keppy (2006) legt de focus op oorlogsschade, -roof en eerherstel. Er is omgerekend naar huidige normen 20 miljard aan bezittingen van particuliere Indische Nederlanders verdwenen. Vijf miljard daarvan is doorgesluisd naar de staatskassen van Nederland, Indonesië en Japan. De overige 15 miljard is door onteigening, roof, confiscatie en vernietiging verdwenen in handen van Japanners en Indonesiërs.

Nederland heeft met de  zogeheten San Francisco Peace Treaty van 1951  de Indische slachtoffers het recht ontnomen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen voor hun verloren gegane bezittingen.Ook Ferry Holtkamp heeft in IK BEKEN de complete inventaris beschreven van de bezittingen van de familie Holtkamp. Niets daarvan is financieel gecompenseerd.  Terecht zijn op 4 september jongstleden, mede naar aanleiding van het lezen van IK BEKEN daarover kamervragen overgesteld door VVD-Kamerlid Albe Zijlstra: http://ikregeer.nl/document/V009Z15775

En dit is wat Zalm bedacht had ter compensatie van de Joodse tegoeden:

 Algemeen Dagblad 5 juli 2000

Joodse tegoeden gelijkelijk verdeeld over holocaustslachtoffers

De tegoeden die de Nederlandse staat, verzekeraars, banken en de effectenhandel terugbetalen aan de joodse slachtoffers van de holocaust, worden gelijkelijk verdeeld over alle overlevenden of hun nabestaanden. Het Centraal Joods Overleg (CJO) doet dit voorstel in een rapport dat gisteren is voorgelegd aan het kabinet.

Er is 664 miljoen gulden te verdelen: 289 miljoen van de banken en de Amsterdamse effectenbeurs, 350 miljoen van de staat en 25 miljoen van de verzekeraars. Vermoedelijk komt de uitkering rond de 15.000 gulden te liggen.

De oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden – ook zij die één joodse ouder hadden – kunnen dit jaar nog een claim indienen.

speech-bussemaker- IP-den-haagHet is begrijpelijk dat vanwege deze grove discriminatie de frustratie en woede bij de Indische gemeenschap diep zit en dat zij de oproep om naar de demonstratie te komen in Den Haag niet massaal hebben opgevolgd.  

Toch is er een licht aan de horizon. Omdat er een aantal lijnen samenkomen die voorheen langs elkaar heen liepen. Daaronder valt de ineens explosief groeiende aandacht en verontwaardiging onder politici, zeker onder diegenen die het boek IK BEKEN inmiddels hebben gelezen. De kamervragen van Halbe Zijlstra getuigen daarvan. Die worden overigens pas in december beantwoord omdat de beantwoording veel uitzoekwerk vereist.  (Waar is bijvoorbeeld de 600 miljoen gulden gebleven die Nederland destijds heeft ontvangen van Japan om Nederlands Indische slachtoffers te compenseren?)

Ook werken de Indische organisaties meer dan ooit eensgezind samen onder de vlag van het Indisch Platform  om alsnog binnen 65 jaar recht te bewerkstelligen, met terughouding  van ondergeschikte eigen belangen.  En dat valt weer net samen met het verschijnen van Ferry’s levensgeschiedenis in IK BEKEN dat nieuw licht heeft laten schijnen op de verborgen geschiedenis gebleven van Nederlands-Indië aangaande verzet, politieke gevangenschap, verschrikkingen van de Bersiap en de discriminatie van de overheid en maatschappij die de gerepatrieerden ten deel viel.

Goede sfeer

Podiumoptredens Indische ManifestatieNaast het uitzien naar de boodschap van de Voorzitter van het Indisch Platform, dr. Herman Bussemaker was er ook de nodige gezelligheid. Met podiumoptredens van Manna, het jonge Indische talent Morena (17 jaar!) en een speeches van PvdA-Kamerlid Marjo van Dijken, VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra, Hetty Naaijkens  – die deze week de Kristallen Filmprijs in ontvangst mag nemen voor haar documentaire Contractpensions  – en van mijzelf.

Voor wie meer wil weten: de bijlage van IK BEKEN omvat uitvoerige informatie over de Indische Kwestie, het ingenomen regeringsstandpunt in 2007 dat tot 28 oktober jl werd aangehangen en doorverwijzing naar literatuur over deze onderwerpen.

Indische Manifestatie Den Haag

 

Gezellig was het ook