Mijn getijdengebed

Mijn getijdengebed

mijn-getijdengebed_voorplatBidden op het ritme van de dag

Beschrijving

Het getijdengebed? Wat dat is? Ontdek zelf die eeuwenoude, beproefde manier voor een leven dat LUKT. Gun jezelf meer structuur, rust en balans in je dag. En meer plezier in je werk, je relaties en je ‘have to do’s’!? Nieuwsgierig? 

Verlangen naar God en leven in balans: het geheim zit in de afwisseling van  bidden, werken en lezen. Door bezig zijn af te wisselen met stilstaan en stil zijn. Zo wordt er al eeuwenlang dagelijks in de kloosters gebeden. Op het ritme van de tijd, op de ‘scharnieren van de dag’.

In gesprek met radioprogrammamaker Joop van der Elst vertel ik je meer over het avontuur van ‘the making of’ Mijn getijdengebed- bidden op het ritme van de dag…

Sinds 12 januari 2017 kan iedereen met Mijn Getijdengebed deze prachtige vorm van bidden nu zelf ontdekken en Jezus zoeken in de stilte van het eigen hart. Zowel thuis als op het werk en onderweg. Alleen of samen met anderen.

 

Mijn Getijdengebed is gebaseerd op de Bijbel in Gewone Taal. Met een leesrooster om de Bijbel in één jaar te lezen. Ook te gebruiken als dagboek, met voor elke dag een bijbeltekst en een meditatie.

Wil Derkse (1952), oblaat van de benedictijner St. Willibrord Abdij in Doetinchem en auteur van onder meer Een levensregel voor beginners en Gezegend leven, schreef het Ten geleide.

Productinformatie

  • Uitgave: Hardback pocketformaat / bijbelpapier
  • Extra’s: voorzien van vier leeslinten
  • Uitgever: Royal Jongbloed
  • Verschijningsjaar: 2016 ISBN-13: 9789085202875
  • Aantal pagina’s: 800 NU VOOR : € 12.50

Over Mijn Getijdengebed

Bidden: maar hoe?

Mijn zoektocht naar God heeft mijn leven veranderd. Verlangen naar God: dat ervaren velen die op zoek zijn naar zingeving. Naar schoonheid, geluk, waarheid, liefde en vrede. Maar hoe geef je vorm aan dat verlangen?

Op de tast langs het houvast van eeuwenoude getijdengebeden, ontdekte ik dit: bidden – hoe onbeholpen ook -opent in ieder geval weg naar boven. Het helpt je gedachten en zorgen te delen met God.

Maar hoe doe je dat?  Bestaat er zoiets als een goed of beter gebed? Ik vond het antwoord via twee sporen die in elkaars verlengde liggen: de benedictijnse spiritualiteit als het anglicaanse Book of Common Prayer. Daaruit is mijn dagelijkse, (persoonlijke) getijdengebed gegroeid.

Oorsprong van de getijdengebeden

De eeuwenoude getijdengebeden vinden hun oorsprong in de Joodse ballingschap. De Vroege Kerk, de woestijnvaders en de vele kloostergemeenschappen die zich concentreren op de navolging van Christus hebben daar inspiratie uitgeput en toegespitst op gebruik in hun eigen tijd en cultuur. Zo is ook het Book of common prayer ontstaan.

Book of common prayer

Het Book of Common Prayer is feitelijk begonnen als gebedenboek voor het morgen- en avondgebed. Het is door Thomas Cranmer, de aartsbisschop van Canterbury samengesteld in 1549.op basis van de getijden die Benedictus van Nursia had voorgeschreven in zijn Regel voor monniken.

Cranmer maakte dit gebedenboek in opdracht van koning Hendrik VIII.voor voor het gewone kerkvolk, voor gebruik in de kerk  s’morgens voor  en ’s avonds na het werk. De gewone mensen die geen Bijbel hadden, leerden de inhoud van de Bijbel  kennen en de oude gebeden  bidden.

Op adem komen bij God

Het getijdengebed is het dagelijks kloostergebed op vastgestelde tijden. De monniken onderbreken bij het luiden van de klok hun werkzaamheden om zich te wijden aan het morgen-, middag-, avond- en nachtgebed (vandaar de naam ‘getijdengebed’).

Zij ervaren in hun zoektocht naar God de momenten van verstilling voor het aangezicht van God letterlijk als een verademing. Hem eren, loven en prijzen en zich verdiepen in zijn Woord helpt in balans te blijven ten opzichte van werk en ontspanning.

Hoewel ik geen kloosterling ben, heeft het persoonlijk vormgeven van het getijdengebed ook mij verrast met zegen en vreugde. Het heeft diep in mij een nieuwe ruimte geschapen voor verwondering, leren luisteren en zien met een aandachtig hart. Inmiddels zijn de korte breaks die ik reserveer voor bidden en Bijbellezen een vertrouwde weg geworden om gedurende de hele dag dicht bij God en mezelf te blijven.

Zo kom ik telkens op adem middenin de drukte en het lawaai van alledag. In de eerste plaats tot eer van God en daarbij tot behoud van mezelf.

Delen in een zoektocht naar God

Er kwamen steeds meer anderen die ook wilden delen in mijn zoektocht naar een wijze van leven en bidden die het dagelijks leven van drukke mensen structuur geeft en in balans houdt.

Eerst gepraktiseerd via www. persoonlijk-getijdengebed.com . Inmiddels is er nu het boek: Mijn Getijdengebed – bidden op het ritme van de dag verschijnt eind 2016 bij Uitgeverij Royal Jongbloed.

Mijn ervaringen wil ik graag met je delen. Maar wellicht wil je ook jouw ervaringen met mij delen? Je kunt je commentaar hieronder kwijt of via een mail naar elise@eliselengkeek.nl