New Age

New Age

Beschrijving

New Age coverNew Age beschrijft de zoektocht van zeven jonge christenen naar de betekenis van New Age(-uitingen) voor hun persoonlijk leven. Hoe aantrekkelijk is het als alternatief voor het christelijk geloof? Stelt ‘New Age’ vragen die ik zelf ook heb? Wat is goed, wat niet?

 

New Age was in de negentiger jaren een beweging zonder adres. Een ontwikkeling van het spirituele en religieuze bewustzijn via allerlei op zichzelf staande routes door domeinen als magie, gnosis, reïncarnatie, karma, nieuwe fysica, holisme, astrologie, meditatie. In dit ondoorzichtige woud van therapieën, zelfhulpboeken- en middelen, boeken en cursussen is het niet makkelijk uit te vinden wat het precies is, waar je het tegenkomt en welke invloed het op je heeft.

Als journalist voor jongeren heb ik me verdiept in de fascinerende wereld van New Age. Ik wilde onderzoeken hoe het zich uit en wat mensen beweegt die zich op de verschillende terreinen actief daarmee bezighouden.

Die zoektocht heeft me enorm veel geleerd. Over mezelf, en over anderen die zoekend zijn naar zingeving in een bestaan zonder God. Of met een God gevormd op basis van een persoonlijke visie. Een zelfredzaam bestaan waarin mensen worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen verlossing, in plaats van afhankelijk te zijn van Gods genade. Met Jezus Christus, Gods Zoon, als Verlosser en Heelmaker.

Productinformatie

 • Auteur: Elise van der Stouw
 • Uitgever Uitgeverij de Vuurbaak
 • Pagina’s 144
 • Prijs op aanvraag, alleen nog 2e hands verkrijgbaar
 • Auteur: Elise van der Stouw (Lengkeek)
 • Taal: Nederlands
 • Afmetingen: 10x210x140 mm
 • Gewicht: 235,00 gram
 • Verschijningsdatum: maart 2005
 • Druk: 2
 • ISBN10 9060159551ISBN13 9789060159552

Rencensies

Omgaan met New Age-denken

Hoe moet een christelijke jongere omgaan met het New Age-denken, hoe weerstaat deze de daarin verscholen verleidingen? De schrijfster, jongerenredactrice van het Nederlands Dagblad en lid van de werkgroep New Age van de Stichting Bijbel en Onderwijs, heeft zich terdege verdiept in de activiteiten rond dit verschijnsel. Om christelijke jongeren haar standpunt in deze te verduidelijken, koos zij voor de vorm van zeven leden van een bijbelclub die in hun dagelijks leven met New Age worden geconfronteerd en hierover met elkaar in discussie gaan. Van bijbelclubleider en ouderling vernemen zij dat New Age anti-christelijk is, want: God, de Vader, is een persoon, de schepper van al het bestaande. Andere visies zijn van de Satan en voeren tot ondergang.

Het boek verschaft adequate informatie over tal van (bij voorbaat al verdachte) New Age-onderwerpen, zoals magie, gnosis, reïncarnatie, karma, nieuwe fysica, holisme, astrologie, meditatie etc. Het is bestemd voor de christelijke jongere: deze wordt met alle middelen gewaarschuwd tegen de gevaren van New Age. Met grove zwart-witillustraties.

Bron: Biblion recensie, K. Scholten-Wassink

Een angstige, ontdekkende zoektocht

In wetenschap en speelgoedzaak; overal zijn New-Age-invloeden op te merken ‘Moet je bang zijn voor New Age?’, vraagt Marloes. ‘Bang niet’, zegt Verschure. ‘Angst is een slechte raadgever. Nuchter zijn en waakzaam: dat lijkt me een betere houding’. Dit antwoord klinkt na een lange zoektocht van zeven jongelui naar het Nieuwe-Tijdsdenken.

Een angstige en ontdekkende tocht…

Hóe griezelig zo”n speurtocht is, wordt duidelijk in het nieuwe boek “New Age”. Dit jongste deel uit de jongerenreeks Scala is geschreven door Elise G. van der Stouw, jongerenredacteur bij het Nederlands Dagblad en lid van de werkgroep New Age van de stichting Bijbel en Onderwijs. Vanuit verschillende invalshoeken bestuderen de zeven jongeren de New Age-beweging. De een kritisch, voorzichtig en nuchter; de ander nieuwsgierig en open. Het boek is daarmee méér dan een opsomming van feiten en gegevens, het is allereerst een verhaal van een zoektocht die elke jongere zou kunnen maken.

Het begint allemaal op een avond van een bijbelstudieclub. Dick, tweedejaarsstudent natuurkunde, houdt een inleiding over New Age. De meesten hebben wel van het onderwerp gehoord, maar realiseren zich niet dat „ze in hun leven van alledag geregeld te maken hebben met vormen van het Nieuwe Tijdsdenken”. Dicks inleiding zet hen tot nadenken. Marloes bij voorbeeld, ”n echte doordenker, vertelt over haar stage in een speelgoedwinkel. Ze beschrijft de Turtles, toverzwaarden, The Masters, Superman en My Little Pony. „Al dat magische gedoe met die enge figuren, mensgoden en tovenaars met hun toverspreuken. Je voelt gewoon dat er meer achter zit”, verzucht ze.

Computerspelletjes

Iedereen uit de bijbelstudiegroep komt opeens met allerlei alledaagse dingen aandraven die mogeijk iets met New Age te maken hebben: Dungeons & Dragons, Dark World, bioregulators, horoscopen, computerspelletjes, New-Age-muziek, andere pedagogische denkbeelden en natuurkundige inzichten. De vraag óf al die dingen wel met de nieuwe beweging te maken hebben, is snel beantwoord. De magische sfeer en het occulte wijzen sterk in die richting, vinden ze allemaal. De vraag echter of alles wat met New Age te maken heeft, automatisch verwerpelijk is, wordt minder snel beantwoord. Neem Eline. Ze draagt een bioregulator, een armband met twee bolletjes aan de uiteinden waardoor je minder last van stress en vermoeidheid zou hebben. Ze stelt, dat als je gelooft dat God alles geschapen heeft, zo”n armband een prima middel kan zijn. En: Móet je überhaupt wel zo veel waarde aan New Age hechten? De anderen weten vooralsnog geen antwoord te geven. Afgesproken wordt dat de jongeren zelf gaan onderzoeken wat de wereld achter het Nieuwe-Tijdsdenken inhoudt. En dan begint een -naar mijn idee niet ongevaarlijke- zoektocht. Dick duikt in de boeken van Fritjof Capra, een wetenschapper die de natuurkunde in ander (magisch) licht heeft gesteld. Enkele jongeren vatten spontaan het plan op naar een New-Age-concert te gaan, waar ze allemaal duidelijk ervaren dat de muziekje in trance brengt. Sigrid, ex-heao-studente, besluit haar fysiotherapeut, die een overtuigd aanhanger van het Nieuwe-Tijdsdenken is, toelichting te vragen. Twijfel

Met name de zoektocht van Sigrid en het concertbezoek van haar vrienden benauwden mij erg bij het lezen van dit boek. Ik ben er stellig van overtuigd dat de onderzoekende jongere zich niet vrijblijvend op dergelijk gebied kan begeven. Het is het gebied van de satan, de mensenverleider van den beginne, die degene die in zijn contreien komt, niet gemakkelijk los zal laten. Sigrid raakt behoorlijk in de ban van het nieuwe denken en wordt verscheurd door twijfel. Heeft zij altijd de Bijbel verkeerd gezien? Is de Bijbel wel de enige bron waarin God tot ons spreekt? Deze vreselijke vertwijfeling gun ik niemand. Als aan het eind van de zoektocht een ouderling op de bijbelstudieclub komt, om op de vragen van de jongelui antwoord te geven -wat ik overigens heel positief vind- waarschuwt hij hen naar mijn idee te weinig. Het „Zijt nuchter en waakt” is meer dan alleen bepaalde verschijnselen signaleren; het betekent mijns inziens ook dat men zich onbesmet van de wereld bewaart. Want wie met vuur speelt, loopt grote kans zich te branden.

Bij het lezen van het boek heb ik me dan ook afgevraagd of het onderwerp New Age op deze wijze wel gepresenteerd kan worden. Zet het jongeren niet aan tot het eveneens maken van zo”n zoektocht, met alle gevaren van dien? Natuurlijk, het is goed en nodig dat we, jongeren incluis, op de hoogte zijn van het Nieuwe-Tijdsdenken. Maar dat kan ook door een overzichtelijk, signalerend èn waarschuwend boek.

egenargumenten

De schrijfster heeft kennis van zaken. Dat is duidelijk te merken. Helaas maakt ze wel eens wat te grote gedachtensprongen en brengt ze behoorlijk ingewikkelde materie naar voren. De samenhang tussen verschillende New-Age-denkbeelden is niet altijd helder. Verder kan ik me voorstellen dat jongeren bij de beschrijving van diverse New-Age-trends de behoefte hebben aan goede (bijbelse) tegenargumenten. Omdat het boek in verhaalvorm geschreven is, lukt dat niet altijd.

Handig en bruikbaar zijn de bijlagen: tips om het boek (op een jeugdvereniging) te gebruiken, een lijst met eenvoudige en wat ingewikkelder boeken uit of over de New-Age-beweging en een lijst met New- Age-begrippen.

N.a.v. “New Age”, door Elise G. van der Stouw; uitg. De Vuurbaak, Bameveld, 1993; 144 pagina”s; prijs 16,75 gulden.

Bron: Reformatorisch Dagblad