Eerste miniworkshop Mijn getijdengebed

Op 28 december 2016 hebben de eerste lezers kennis kunnen maken met Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag tijdens de miniworkshop Verlangen naar presa-gg-boekverk_mijngetijdengebedGod – bidden op het ritme van de dag.

Eerste kennismaking

In de sfeervolle ‘huiskamer’ van De Boekverkoopers in Ermelo stroomden de eerste belangstellenden binnen: nieuwsgierig naar de eerste besloten kennismaking met het bidden van de getijden buiten de setting van het klooster. En naar het boek natuurlijk.

Een prachtige en stijlvolle bijeenkomst die gedragen werd door de indrukwekkende muzikale omlijsting van de classicus en musicus dr. Marten van Willigen, oprichter Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk met delen uit zijn eigen gecomponeerde Sonate voor piano en viool.

Een enorme legpuzzel

Na een korte opening door Dick te Brake namens uitgeverij Jongbloed , heeft Heerco Walinga van De Boekverkoopers in een toespraak het beeld van de legpuzzel naar voren gehaald: het boek ‘Mijn getijdengebed’ heeft naar zijn inschatting een vergelijkbaar maakproces achter de rug. Stukje bij beetje de puzzelstukjes bijeen gezocht en uiteindelijk de rode draad gevonden die loopt van het getijdengebed en godsverlangen in de tijd van de Joodse ballingschap (585 voor Chr.) via de Vroege Kerk en de kerkgeschiedenis heen naar het nu.

Miniworkshop getijden bidden

In de miniworkshop was er aandacht voor zowel leren als praktiseren. Natuurlijk wil je als lezer weten wat je in handen hebt met Mijn getijdengebed  (wat is het?; waar komt het vandaan? wat voegt het toe aan je gebedsleven?)

Het praktiseren van het getijdengebed in het dagelijks leven, hebben we ook samen verkend: hoe pas je het in in je dagelijks leven? Wat doe je als je druk bent of ziek of geen concentratie kunt opbrengen?

Uiteindelijk zijn we samen stil geworden en hebben we het Nachtgebed gebeden. De presa-gg-boekverk-marten-sonateteksten van de gebeden en de woorden van God uit de Bijbel omlijst met Psalm 131 van Sons of Korah, Psalm 132 3-5b volgens Huub Oosterhuis/Antoine Oomen en het Magnificat van John Rutter,

De slotakkoorden van ‘De belijdenis van Petrus’ – een compositie van Marten van Willigen door hemzelf uitgevoerd – brachten tranen van ontroering te weeg bij de toehoorders.

Van website naar boek

Vanaf 12 januari 2017 is Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag in alle presa-gg-boekverk_elise_boekhandels of online te koop.

De website Mijn getijdengebed blijft gratis toegankelijk, maar met de komst van het boek zijn de meditaties bij elke dag verhuisd naar het boek. Daardoor heeft het meerwaarde als compleet getijdengebedenboek, plus bijbels dagboek met meditaties. Een prettig leesbaar, compact & lichtgewicht boek voor thuis en op reis.

Productgegevens

  • Uitgever: Royal Jongbloed, Heerenveen.
  • Prijs: € 24,95
  • ISBN-13:9789085202875
  • Aantal pagina’s: 800
  • Hardcover minipocketformaat
  • Bijbelpapier
  • Op basis van Bijbel in gewone taal