Bevrijding

(Alwin 1981-1987)

Hij droeg de knikkers in zijn broekzak mee
de hele wereld en niets liever dan te winnen
zijn vlieger aan een touw ver boven zee
gleed ongemerkt een hoger luchtruim binnen

elk woord werd water in het natte zand
de losse letters kleine aquarellen
de zee kwam ze bevrijden van het land
zijn vuur en vis – hij kon ze amper spellen

geen weet van wie het was die hem verscheen
nooit eerder had hij zo zijn naam vernomen
toen hield hij stil, de wolken schoven open
zo licht vergat hij alles om zich heen

het touw viel neer, de vlieger losgebroken
voor eeuwig uit het zicht en thuisgekomen

Elise G. Lengkeek

Eerder gepubliceerd in: Hofman, B (red.) e.a., Schrijvend op weg – liederen en essays in christelijk perspectief, Leiden 1992..